"Take a walk when autumn comes to town" ~Van Morrison
TRICK OR TREATHALLOWEEN SPIRITCRISP AUTUMN